وافل سقف چیست و چه کارایی دارد؟

قالب سقف وافل چیست؟ یک ساختمان از اجزای مختلف مانند فونداسیون، ستون، دیوارهای جداکننده، تیر و سقف تشکیل می شود. یکی از ابزار هایی که برای ساخت سقف ساختمان ها از آن استفاده می شود سقف وافل است. امروزه به دلیل...

ادامه مطلب